Van de vogels die al langdurig in Nederland worden gekweekt hebben de vogelbonden eerst ieder voor zich, maar de laatste jaren steeds meer gezamenlijk, standaardeisen opgesteld.
Via de technische commissies is onze speciaalclub daar bij betrokken. U kunt enkele van de standaardeisen downloaden van het internet.
De bestanden zijn in het bekende pdf formaat en afkomstig van de website van de ANBvV of samenwerkende vogelbonden

Agaporniden Agapornis canus

Agapornis fischeri
Agapronis lilianae
Agapornis nigrigenis
Agapornis personatus
Agapornis pullarius
Agapornis roseicollis en deel 2
Agapornis taranta
Neophema's
Gouldamadines
Grasvinken
Japanse Meeuwen
Kleurkanaries
Lachduiven
Rijstvogels
Zebravinken

Nieuwe standaardeisen zullen, zodra zij voor publicatie gereed zijn,
worden toegevoegd. Zie hiervoor ook de site van de NBvV

Overzicht van evenementen
De uitslagen van de  wereldshow vindt u op www.anbvv.nl