Aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders

De zebravink (Taeniopygia guttata castanotis) is zo bekend, dat ik me gevoeglijk van een kleurbeschrijving kan ontslaan. De man onderscheidt zich van de pop voornamelijk door de rood/oranje wangen en de streeptekening op de borst, terwijl de kastanjebruine flanken met witte spikkeltjes ook niet bij de pop voorkomen. Door de jaren heen heeft men nu verschillende mutaties verkregen, en in Engeland verklaarde men het diertje in 1958 officieel tot ,,huisdier".

Voer en kweek gaan volledig parallel met die van het Japanse meeuwtje.
Dezelfde afmetingen van broedkooi en -nestkastje kunnen worden aangehouden. Overigens broeden zebravinken in allerlei typen nestkastjes, maar de halfopen hokjes zijn toch het beste.

Verstrek vooral niet te diepe broedhokjes, omdat anders zogenaamde etagebouw zal optreden: de vogel bouwt een nest, deponeert hierop een legsel en sluit dan het geheel af met er bovenop weer een nest te construeren met daarin opnieuw eieren en zo vervolgens, totdat een hoogte is bereikt, waardoor het voor de op de eieren zittende vogel mogelijk is naar buiten te kijken.

Heeft U enkel de beschikking over diepe nestkastjes, dan moet U zelf het nestkastje dus met bouwmaterialen tot bijna onder het vlieggat of -opening opvullen. Wanneer eenmaal het nest is gebouwd, is het verstandig om al het overtollige bouwmateriaal uit kooi of volière te nemen, ook al om etagebouw te voorkomen.

Het eerste ei is ongeveer 7 dagen na de paring present en een legsel bestaat gemiddeld uit 5 eieren. Na ongeveer 13 dagen komen de jongen uit. Reeds na het derde of vierde ei wordt met broeden begonnen. Jonge zebravinken moeten, als ze 8 - 10 dagen oud zijn, worden geringd, zeker als U tentoonstellingsvogels kweekt.
Als U in volières broedt, houdt U kleurmutatie bij kleurmutatie; is het U om het even welke kleur U krijgt, dan is dat niet zo erg - zeker niet als U enkel uit liefhebberij kweekt - maar zorg er dan wel voor om minstens met drie, liever nog met vier paartjes te fokken en nimmer met twee, omdat dit laatste onherroepelijk aanleiding zal geven tot voortdurende gevechten en kibbelpartijtjes, zodat er niets van serieus broeden (ook niet door andere medebewoners uit zo'n volière) komt.
 

Ik zou U willen aanraden met normaal grijze vogels te beginnen, dus de wildvorm, die oorspronkelijk uit Australië afkomstig is, maar sinds vele tientallen jaren over de gehele wereld wordt gefokt. Na 16 - 18 dagen verlaten de jonge zebravinken het nest.
Als ze ongeveer een maand of vijf weken oud zijn, doet men er goed aan hen van de ouders weg te nemen.
 

tekst: a.bijsterveld

Voor de officiele standaardeisen van de zebravink verwijs ik u naar de site van de ANBvV

Zebravinken | Normaal grijs | Normaal bruin | Pastel grijs | Agaat grijs | Bleekrug grijs | zwartwang grijs | Masker grijs | Witte Zebravinken | Hoe zebravinken leren zingen

Ons adres:

Secretariaat
Otto van Reesweg 45


E-mail: info@speciaalclub.nl
www.speciaalclub.nl