Aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van VogelhoudersTijdens de jaarvergadering van de speciaalclub op 18 april 2016 is unaniem besloten de Speciaalclub op te heffen.
Door de fusie van de ANBvV en de NBvV blijft er onvoldoende ruimte over om ons als brede speciaalclub te blijven manifesteren.
De 60e Speciaalclubshow was onze laatste activiteit.
Het bestuur handelt de lopende zaken dit jaar af.

Deze website blijft bestaan, maar zal met name als portaal gaan dienen, waar u alle Speciaalclubs op vogelgebied gemakkelijk kan vinden. U vindt hen alle op het tabblad verwante koppelingen.Erelid Gonda Colijn-Versteeg overleden

Op 16 januari 2017 is Gonda Colijn overleden. Jarenlang was zij de secretaris van onze speciaalclub en vormde haar woning aan het Molenplein in Sprang Capelle het hart van onze vereniging.
Achter de woning stonden de hokken met haar Rotsduiven en overige vogels, waarmee zij verschillende malen wereldkampioen wist te worden.
Door haar afnemende gezondheid moest zij het secretariaat in 2008 over- dragen en werd ze tot ere-lid benoemd.
Tijdens de opening van de speciaalclubwedstrijd dat jaar  in Dinther is Gonda tot haar grote verrassing onderscheiden met de gouden speld op verenigingsniveau van de ANBvV.
Namens het Algemeen Bondsbestuur spelde Wim van Weert haar de onderscheiding op voor haar jarenlange werk als secretaris van de speciaalclub en als secretaris van de Vogelvriend in Sprang Capelle.
Ook haar vele hand- en spandiensten voor haar man Cees bij het drukwerk van de bond speelden hierbij een rol evenals het feit dat ze de emancipatie binnen het mannen bolwerk van de ANBvV heeft gestimuleerd door haar vele eerste kweekresultaten en haar nationale en internationale titels.

Tijdens de dienst ter nagedachtenis aan Gonda op zaterdagmiddag 21 januari in Sprang stond Psalm 71:3 centraal.
"Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg."
Een bijzondere tekst omdat Gonda met haar Rotsduiven de meest aansprekende titels heeft behaald!


Wij wensen Kees, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Vogelgriep 2016
Staatssecretaris Van Dam heeft op 14 november beperkingen afgekonigd voor het houden en tentoonstellen van watervogels en pluimvee.
Op dit moment mogen de vogelshows zo we die kennen nog doorgang vinden, alleen kwartels, eenden en vogels van locaties waar commercieel pluimvee wordt gehouden, moet worden geweerd.

Zie verder de site van de NBvV voor het laatste nieuws.

De uitslagen van Vogel 2017 en COM Almeria staan nu online.
U vindt de link op onze pagina prijswinnaars.Introductiepagina | Toekomst Speciaalclub | Vogelinformatie | Activiteiten 2016 | Standaardeisen | Verwante koppelingen | Tentoonstelling | Lid worden? | Prijswinnaars | Vogelspeciaal